Comisiile de specialitate ale consiliului local

I. Comisia de validare a Consiliului Local al Comunei Rodna, care va funcționa pe întreaga durată a mandatului acestuia, în următoarea componență:

1. Domnul Culcă Istrate, președinte;
2. Domnul Bodriheic Alexandru, secretar;
3. Domnul Cozonac Onisim, membru.

II. Comisia pentru activități economico-financiare; muncă și protecție socială; administrație publică; drepturile omului; relații cu cetățenii; problemele minorităților:

1. Domnul Culcă Istrate, consilier local - președinte;
2. Domnul Sohorca Leontin - Ioan, consilier local - secretar;
3. Domnul Nășcan Alexandru, consilier local - membru;
4. Domnul Morozan Dorin - Leontin, consilier local - membru;
5. Domnul Bodriheic Alexandru, consilier local - membru.

III. Comisia pentru agricultură; silvicultură; amenajarea teritoriului și urbanism; protecție mediu și turism; administrarea domeniului public și privat al comunei; integrare europeană:

1. Domnul Partene Iosif - Ioan, consilier local - președinte;
2. Domnul Morozan Gherasim, consilier local - secretar;
3. Domnul Domide Gherasim, consilier local - membru;
4. Domnul Cozonac Lazăr, consilier local - membru;
5. Domnul Cotu Ilie, consilier local - membru.

IV. Comisia pentru învățământ; sănătate și familie; activități social - culturale; culte; protecție copii, tineret și sport; juridică și de disciplină:

1. Domnul Pătrășcan Ioan, consilier local - președinte;
2. Domnul Viliczki Aurelian - Iosif, consilier local - secretar;
3. Doamna Pop Octavia, consilier local - membru;
4. Domnul Cozonac Onisim, consilier local - membru;
5. Domnul Slăvoacă Viorel, consilier local - membru.