Comisiile de specialitate ale consiliului local

I. Comisia pentru activități economico-financiare; muncă și protecție socială; administrație publică; drepturile omului; relații cu cetățenii; problemele minorităților:

1. Doamna Cozma Adeline - Cristina, consilier local - președinte;
2. Domnul Nășcan Călin - Honorius, consilier local - secretar;
3. Domnul Cozonac Lazăr, consilier local - membru;
4. Domnul Morozan Dorin - Leontin, consilier local - membru;
5. Domnul Buculei Costel, consilier local - membru.

II. Comisia pentru agricultură; silvicultură; amenajarea teritoriului și urbanism; protecție mediu și turism; administrarea domeniului public și privat al comunei; integrare europeană:

1. Domnul Domide Gherasim, consilier local - președinte;
2. Domnul Partene Iosif - Ioan, consilier local - secretar;
3. Domnul Morozan Gherasim, consilier local - membru;
4. Domnul Sîrbu Marian, consilier local - membru;
5. Domnul Buculei Victor - Doruț consilier local - membru.

III. Comisia pentru învățământ; sănătate și familie; activități social - culturale; culte; protecție copii, tineret și sport; juridică și de disciplină:

1. Doamna Boldiș Cornelia - Alexandra, consilier local - președinte;
2. Doamna Viliczki Ionela - Viorica, consilier local - secretar;
3. Domnul Bauer Anton - Cristian, consilier local - membru;
4. Domnul Slăvoacă Viorel, consilier local - membru.