Rapoarte de activitate în anul 2020 ale consilierilor locali

Nr. crt.

Numele și prenumele

Lista pe care a candidat

Rapoarte de activitate 2020

1.

Bauer Anton-Cristian

U.D.M.R.

Raport B.A.C. 2020

2.

Boldiș Cornelia-Alexandra

U.S.R.

Raport B.C.A. 2020

3.

Buculei Costel

P.S.D.

Raport B.C. 2020

4.

Buculei Victor-Doruț

P.M.P.

Raport B.V.D. 2020

5.

Cozma Adeline-Cristina

P.N.L.

Raport C.A. 2020

6.

Cozonac Lazăr

P.S.D.

Raport C.L. 2020

7.

Domide Gherasim

P.S.D.

Raport D.G. 2020

8.

Morozan Dorin - Leontin

P.M.P.

Raport M.D.L. 2020

9.

Morozan Gherasim

P.S.D.

Raport M.G. 2020

10.

Nășcan Călin-Honorius

P.M.P.

Raport N.C.H. 2020

11

Partene Iosif - Ioan

P.M.P.

Raport P.I.I. 2020

12.

Sîrbu Marian

INDEPENDENT

Raport S.M. 2020

13.

Slăvoacă Viorel

P.M.P.

Raport S.V. 2020

14.

Viliczki Ionela-Viorica

P.S.D.

Raport V.I.V. 2020
15. Bodea Valer Pro România  

Rapoarte de activitate în anul 2019 ale consilierilor locali

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Lista pe care a candidat

Rapoarte de activitate 2019

1.

Bodriheic Alexandru

P.N.L.

Raport B.A. 2019

2.

Cotu Ilie

P.N.L.

Raport C.I. 2019

3.

Cozonac Lazăr

P.N.L.

Raport C.L. 2019

4.

Cozonac Onisim

A.L.D.E.

Raport C.O. 2019

5.

Culcă Istrate

P.S.D.

Raport C.I. 2019

6.

Domide Gherasim

P.S.D.

Raport D.G. 2019

7.

Morozan Dorin - Leontin

P.S.D.

Raport M.D.L. 2019

8.

Morozan Gherasim

P.S.D.

Raport M.G. 2019

9.

Nășcan Alexandru

P.N.L.

Raport N.A. 2019

10.

Partene Iosif - Ioan

P.S.D.

Raport P.I.I. 2019

11.

Pătrășcan Ioan

P.S.D.

Raport P.I. 2019

12.

Pop Octavia

P.N.L.

Raport P.O. 2019

13.

Sohorca Leontin - Ioan

P.S.D.

Raport S.L.I. 2019

14.

Slăvoacă Viorel

A.L.D.E.

 

15.

Viliczki Aurelian - Iosif

P.S.D.

Raport V.A.I. 2019