Termeni și condiții

Operator date personale

Deținător al domeniului de internet www.comunarodna.ro

Primăria Comunei Rodna
Str. Principală Nr. 756
RO-427245 Rodna
Jud. Bistrița-Năsăud

Telefon: + 40 263 377 537
E-Mail: primariarodna@yahoo.com

 

Acord date personale

Vă aducem la cunoștință faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria Comunei Rodna, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice locale.
Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.comunarodna.ro și transmite online o petiție, o solicitare etc. Primăriei Comunei Rodna, oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul expres și neechivoc, pentru următoarele:
• Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
• Să primească răspuns din partea Primăriei Comunei Rodna pe adresa de e-mail;
• Datele personale (e-mailul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Comunei Rodna în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentului (UE) 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.
Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.