Știați că?

Turismul constituie una din alternativele importante de dezvoltare pentru Comuna Rodna. Potențialul de dezvoltare și diversificare a domeniului este configurat de rețeaua de obiective naturale și culturale de turism. Situată pe teritoriul fabulos al Munților Rodnei și beneficiind de proximitatea obiectivelor turistice din acest areal și deținând o largă varietate de tradiții relativ bine conservate, comuna deține toate argumentele pentru a fi trecută pe traseele turistice importante.

Go back