Aparatul Primăriei Comunei Rodna

DEMNITARI
Valentin-Iosif GRAPINI– primar
Iosif-Ioan PARTENE - viceprimar

CONSILIER PERSONAL
Alexandru-Ioachim BODRIHEIC - consilier personal

SECRETAR GENERAL
Rodica NACU

COMPARTIMENTUL BUGET-FINANŢE, CONTABILITATE, ADMINISTRATIV ȘI ECONOMIC
Angelina LUCI- inspector I superior
Silvia-Corneluța DOMIDE - inspector I superior
Maria ANCA- inspector I principal
Ioan CÎRDAN - șofer autobuz școlar
Florea COTUL - șofer autobuz școlar

COMPARTIMENTUL EVIDENŢĂ AGRICOLĂ, CADASTRU ŞI FOND FUNCIAR, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, SISTEMATIZARE ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII
Carol-Cristian SZENFTLEBEN - Inspector I superior
Tinuț-Iacob MĂRINCUȚ - Inspector I superior

COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL, RESURSE UMANE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE, STARE CIVILĂ
Lenuța-Victoria NACU – inspector I superior
Nicoleta CULCĂ – inspector I principal

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Daniel FRUNZĂ - referent II (expert local pentru romi)

COMPARTIMENTUL CULTURĂ
Rodica-Stela BOCȘA - bibliotecar
Aurel-Constantin MOROȘAN - referent cultură

SERVICIU PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Gelu COSTAN – referent I
Alexandru BINDIU - șofer I
Ioan TEIU - șofer I
Nicolae-Vasile VÎRLICI - șofer I

SERVICIUL DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, SALUBRIZARE, ÎNTREŢINERE DRUMURI ŞI ADMINISTARE PIEŢE
Ioan FLAMĂ – șofer I
Nicolae-Macidon HAZBEI – șofer I
Ioan Lăzăroaieacob BINDIU – paznic
Grigore SLĂVOACĂ – paznic
Florin ANCA - șofer
Ioan MORAR - muncitor II
Iftode-Pamfiliu MIGOVAN - muncitor II
Mariana NACU - casier piață
Firoana IANOȘ - muncitor (4 ore /zi)

SERVICIU PENTRU IMPLEMENTARE PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
Alin BOLONYI - manager proiecte
Andreea - Elena SENI - manager proiecte

SERVICIUL PUBLIC PENTRU PROMOVARE TURISTICĂ ȘI SALVAMONT
Dan MUREȘIANU - salvamont montan