Serviciul de gospodărire comunală, salubrizare, întreținere drumuri și administrare piețe

Flamă Ioan - șofer

Hazbei Nicolae-Macidon - paznic

Bindiu Iacob - paznic

Slăvoacă Grigore - paznic

Anca Florin - șofer

Morar Ioan - muncitor

Migovan Iftode - Pamfiliu - muncitor

Nacu Mariana - casier piață

Ianoș Firoana - muncitor necalificat