Proiecte de viitor

 • Realizarea unui sistem de producere a energiei electrice din biomasă în Rodna - documentație în curs de elaborare - POIM
 • Amenajare domeniul schiabil Valea Vinului, Rodna - documentație în curs de elaborare (Ministerul Turismului)
 • Consolidarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice de importanță națională (Biserica Greco-Catolică Sf. M. Mc. Gheorghe) - (POR)
 • Construirea unei capele în Rodna (buget local)
 • Reabilitarea și modernizarea clădirii existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în Rodna (POR)
 • Construire sală de evenimente culturale și ceremonii religioase în comuna Rodna (buget local)
 • Realizarea unui Centru Expozițional - Parcul Național Munții Rodnei (POIM)
 • Amenajare muzeu Gospodărie Țărănească Rodneană
 • Muzeul Mineritului GALERIA KM3
 • „Achiziționare biciclete în comuna Rodna”
 • „Achiziționare pubele în comuna Rodna”