Proiecte în derulare

  • Modernizarea drumurilor forestiere (9,8 km) - 7 milioane lei (1,5 milioane EURO) - contract atribuit - executant MIS GRUP SRL
  • Extinderea sistemului de alimentare cu apă și a rețelei de apă uzată în Rodna (apă - 5,8 km, canalizare - 8,7 km) - 7 milioane lei (1,5 milioane EURO) - contract atribuit - executant CAN NINETA SRL
  • Construirea unei grădinițe cu program normal în Rodna - 2 milioane lei (420.000 EURO) - contract atribuit - executant MIS GRUP SRL
  • Rodna - măsuri integrate pentru o comunitate solidară - 22,2 milioane lei (4,7 milioane EURO) (POCU) - În derulare
  • Modernizarea drumului comunal Rodna - Valea Vinului (9 km) - 8,9 milioane lei (1,9 milioane EURO) - contract atribuit - executant FRASINUL SRL
  • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Măgura - Rodna (modernizarea a 11 km de drum în cele două comune) - 8.879.996,73 lei (1.962.864 euro) - contract atribuit - executant MIS GRUP SRL
  • Construire grădiniță cu 3 săli de grupă și program normal în Sat Valea Vinului, Comuna Rodna - 1.991.845,79 lei - în derulare prin Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor.
  • Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „Florian Porcius” - 2,5 milioane lei (530.000 EURO)
  • Modernizare centru civic în localitatea Rodna - 1,85 milioane lei (390.000 EURO)
  • Construire complex sportiv în localitatea Rodna (C.N.I)