Despre Comuna Rodna

Comuna Rodna este fără îndoială localitatea rurală grănicerească montană cu cea mai mare vechime, atestată documentar în anul 1235. Prezența zăcămintelor auro-argintifere, mineritul și tranzitul peste munți au determinat conturarea, la poalele Munților Rodnei și ai Bârgăului, spre obârșia Someșului Mare, a unei așezări prospere, care a stat la baza genezei multora dintre așezările someșene și ilvene apărute ulterior.

Rodna cea străveche are istoria și geografia ei aparte, o toponimie care vorbește despre vechimea autohtonilor români pe aceste meleaguri. Istoria bisericii Rodnei este istoria luptei autohtonilor de pe aceste meleaguri pentru păstrarea credinței strămoșești, a datinilor și obiceiurilor din vremuri îndepărtate, nu în ultimul rând, orizontul spiritual al Rodnei a fost trasat de o mulțime de oameni de știință și de cultură.

Rodna este plasată într-un cadru geografic deosebit de pitoresc, în zona de contact, geologic și geomorfologic, dintre cristalinul Munților Rodnei și sedimentaro-vulcanicul Munților Bârgăului. În partea de nord, Rodna se învecinează cu județul Maramureș, la sud, cu hotarul comunelor Măgura Ilvei și Ilva Mare, la est cu hotarul comunei Șanț, iar spre vest cu comuna Maieru (satul Anieș).

Cu o suprafață de peste 22000 ha și deținând 4,2% din suprafața județului, comuna Rodna grupează pe teritoriul ei administrativ două sate: Rodna (reședința comunei) și Valea Vinului. Reședința comunei, satul Rodna, se desfășoară aproape în egală măsură atât în arealul Munților Rodnei, cât și în cel al Munților Bârgăului, pe când Valea Vinului se desfășoară în întregime în spațiul Munților Rodnei.

Informații actuale

Publicație privind numărul circumsripției electorale, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare și sediile acestora din comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud

Proces verbal privind desemnarea președinților birourilor electorale

Se caută medic de familie care să preia un cabinet complet (cu toate dotările, inclusiv cu listă de pacienți activă).
Pentru mai multe detalii: Dr. Birișiu Dan 0744-381525

Noutăți importante

Măsuri de sprijin energie pentru consumatorul vulnerabil

Măsuri de sprijin conform legii nr. 226/2021 - CONSUMATORUL VULNERABIL

Cerere ajutor consumator vulnerabil

Anexa 26 - Cerere ajutor consumator vulnerabil


Eveniment 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Eveniment 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Eveniment 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Eveniment 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


Inima Ținutului Rodnei

Inima Ținutului Rodnei, sau cum i se mai spunea în vechime: VALLIS RODNENSIS, este Rodna. Ca așezare e un loc binecuvântat de Dumnezeu pentru că aici până și munții „stau față în față și «dialoghează» cei ai Rodnei (la nord, pe dreapta Someșului Mare) și ai Bârgăului (la sud, pe stânga aceluiași râu), depănându-și povestea facerii și prefacerii lor”. Pe dreapta munți masivi, maiestuoși, iar pe

stânga „numeroase dealuri cu pante domoale, măguri vulcanice”: forță și tandrețe, două uimitoare anotimpuri de Vivaldi, interpretate în același timp... Prin varietatea formelor și energia impresionantă a reliefului, prin spectacolul viu al diversității priveliștilor și jocul cromatic al anotimpurilor, prin contrastele dintre piscurile alpine și văile adânci, Rodna își merită statutul de «bijuterie geografică».

două uimitoare anotimpuri de Vivaldi, interpretate în același timp...

Toate materialele © Primăria Comunei Rodna